Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
Plik do pobrania Do pobrania pdf PL Treść rozporządzenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
Plik do pobrania Do pobrania pdf PL Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Plik do pobrania Do pobrania pdf PL Treść rozporządzenia

Rozporządzenie MNiSWz dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury
Plik do pobrania Do pobrania pdf PL Treść rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
16 października 2009 r.
Pliki do pobrania: Do pobrania pdf PL Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
12 lipca 2007 r.
Plik do pobrania: Załączniki do rozporządzenia - lista standardów kształcenia
Treść rozporządzenia - plik PDF ( 20070712_rozporzadzenie_standardy_ksztalcenia.pdf 245,3 kB )

Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli
Plik do pobrania Do pobrania pdf PL Treść rozporządzenia

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski