Osoba odpowiedzialna: mgr Weronika Wojciechowska
telefon: 328 31 71, e-mail: W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl


Oferta kursów dokształcających

Kursy językowe: Uczelniane Centrum Językowe


Adobe Acrobat Szkolenie okresowe – AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 (program + podanie)


Akty prawne

Dokumenty TYLKO dla kierowników kursów

Plan Kursu Dokształcającego

Adobe Acrobat   Plan kursu

Szablony opisu przedmiotu do Katalogów ECTS (sylabusy)

Do pobrania   Część II.A. Informacja o kursie dokształcającym

Do pobrania   Część II.B. Szablon opisu przedmiotu  

Karta zgłoszenia

Adobe Acrobat   Karta zgłoszenia

Adobe Acrobat   Załącznik do karty zgłoszenia - podgrupy kierunków studiów

Procedura powoływania kursu dokształcającego

Dokument PDF   Procedura powoływania

Wniosek o powołanie

Dokument PDF   Dokument DOC Formularz Wniosku o powołanie

Kosztorys kursu dokształcającego

Dokument PDF   Formularz Kosztorysu

Załącznik do kosztorysu

Dokument PDF   Formularz Załącznika do kosztorysu

Rozliczenie kursu dokształcającego

Dokument PDF   Formularz do Rozliczenia kursu

Miesięczne sprawozdanie z przepracowanych godzin

Adobe Acrobat Formularz sprawozdania

Karta pracownika - Zestawienie godzin dla pracownika w roku akademickim

Adobe Acrobat Karta pracownika

Wzory umów i rachunków: Akty Prawne na stronie UZ


Informacje

Rachunek Wzory podpisów na rachunku

Rachunek Wzory podpisów na umowie

W przypadku wprowadzenia zmian w załączniku do kosztorysu, umowy bądź rachunki będą przygotowane, po przesłaniu do Działu ds. Organizacji Kształcenia, aneksu do załącznika zaakceptowanego przez kierownika.

Przpominamy, iż zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami, art. 36 ust. 4) umowy pracowników z zewnątrz wraz z drukiem ZUA/ZZA i oświadczeniem (druki i oświadczenie do pobrania ze strony http://www.uz.zgora.pl/ap/) powinny być, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, przekazane do zarejestrowania.

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski