Sekcja ds. Organizacji Kształcenia

mgr RENATA KUBIAK
obsługa systemu POLON dot. kierunków, kadry i studentów
email R.Kubiak[malpa]adm.uz.zgora.pl Monitoring liczby studentów, program MOST i MOSTECH
Telefon 68 328 30 55Zestawienia GUS
adresPokój 110 Organizacja roku akademickiego

mgr WERONIKA WOJCIECHOWSKA
email W.Wojciechowska[malpa]adm.uz.zgora.pl Studia podyplomowe
Telefon 68 328 31 71Kursy dokształcające
adresPokój 110

mgr ANNA KUCZAKobsługa systemu POLON dot. kierunków, kadry i studentów
email A.Kuczak[malpa]adm.uz.zgora.pl programy rozliczeniowe i strona internetowa pionu
Telefon 68 328 3173ewaluacja studiów podyplomowych
adresPokój 110 rejestr umów dot. kształcenia, zestawienia godzinowe

mgr inż. Alicja Orzeszkokoordynowanie spraw związanych z przedmiotami ogólnouczelnianymi
email A.Orzeszko[malpa]adm.uz.zgora.pl studia pomostowe i studia podyplomowe NBP
Telefon 68 328 47 83prowadzenie spraw finansowych Pionu
adresPokój 110Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski