Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych

mgr AGNIESZKA BRZEZIŃSKA
email A.Brzezinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Artystyczny
Telefon 68 328 3274Wydział Nauk Biologicznych
adresPokój 111 Wydział Ekonomii i Zarządzania
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr inż. EWA ŁASIŃSKA
email E.Lasinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Telefon 68 328 3172 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
adresPokój 112 Wydział Fizyki i Astronomii

mgr EWA MASŁOWSKA
email E.Maslowska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Humanistyczny
Telefon 68 328 2928 Wydział Prawa i Administracji
adresPokój 114 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr VIOLETTA RAŚ-RUDZIŃSKA
email V.Ras-Rudzinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Mechniczny
Telefon 68 328 3201Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
adresPokój 111 Wydział Matematyki, Informatyki i EkonometriiWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski