Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych

mgr AGNIESZKA BRZEZIŃSKA
email A.Brzezinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Telefon 68 328 3274Wydział Nauk Biologicznych
adresPokój 111 Wydział Mechniczny

mgr inż. EWA ŁASIŃSKA
email E.Lasinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Fizyki i Astronomii
Telefon 68 328 3172 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
adresPokój 112 Wydział Humanistyczny

mgr EWA MASŁOWSKA
email E.Maslowska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Ekonomii i Zarządzania
Telefon 68 328 2928 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Psychologii
adresPokój 114 Wydział Prawa i Administracji

mgr VIOLETTA RAŚ-RUDZIŃSKA
email V.Ras-Rudzinska[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon 68 328 3201Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
adresPokój 111 Collegium Medicum

mgr inż. ALICJA ORZESZKO
email A.Orzeszko[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon 68 328 4783Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
adresPokój 111 Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego

mgr ANNA KUCZAK
email A.Kuczak[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon 68 328 3173
adresPokój 111 Filia Uniwersytetu w SulechowieWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski