ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, 10:25.

Uwaga: Widoczne poniżej odnośniki funkcjonują TYLKO w Intranecie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sieciach lokalnych UZ).

PRACOWNICY UZ

 1. Organizacja procesu kształcenia
  • zakres zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich - zasady określania
  • organizacja czasu pracy nauczyciela akademickiego
  (Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8 października 2003 r.)
  (Uchwała nr 34 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 listopada 2002 r.)

 2. Zasady ustalania wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Uchwała nr 171 Senatu UZ z dnia 27 września 2017r. zmieniająca uchwałę nr 455 Senatu UZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  Załącznik do uchwały nr 149 senatu UZ z dnia 28 czerwca 2017 r. - Tekst jednolity Uchwały nr 455 Senatu UZ z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  Uchwała numer 555 zmieniająca uchwałę nr 455 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych z dnia 24-02-2016
  Uchwała numer 455 w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych z dnia 29-04-2015

 3. Uchwała Senatu UZ w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych
  (Uchwała numer 172 w sprawie: stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z dnia: 27-09-2017)
  (Uchwała numer 150 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z dnia 28 czerwca 2017 r.)
  (Uchwała numer 504 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30-09-2015)
  (Uchwała numer 353 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z dnia 29-10-2014)

 4. Uchwała Senatu UZ w sprawie stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo
  (Uchwała numer 174 w sprawie: stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo z dnia: 27-09-2017)
  (Uchwała numer 490 w sprawie: stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo z dnia: 24-06-2015)
  (Uchwała numer 294 w sprawie stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo z dnia: 23-06-2010)

 5. Limity grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych
  (Zarządzenie numer 57 w sprawie: ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-06-2015
  (Zarządzenie numer 51 w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-05-2014)
  (Uchwała nr 561 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów)
  (Uchwała nr 559 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r.w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych)

 6. Zasady rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  • podstawa obliczania
  • termin wypłaty
  • zmiana sposobu wypłaty
  (Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2006r.)

 7. Seminaria
  (Uchwała numer 128 Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela z dnia 19 listopada 2003r.)

PRACOWNICY Z ZEWNĄTRZ

 1. Wzory umów i druków ZZA i ZUA
  Wzory umów w Aktach prawnych UZ

 2. Stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  (Uchwała numer 173 w sprawie: stawek za realizację godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia: 27-09-2017)
  (Uchwała numer 151 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku)
  (Uchwała numer 504 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami UZ z dnia 30 września 2015r.)
  (Uchwała numer 478 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami UZ z dnia 14-12-2011)

 3. Zasady rozliczeń za realizację zajęć dydaktycznych przez osoby nie będące pracownikami UZ
  • podstawa rozliczania
  • sposób wypłaty
  (Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2006r.)Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski