ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, 7:29.

Wzory dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na Uniwersytecie Zielonogórskim

Do pobrania pdf PL Wzory dyplomów

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 68 Rektora UZ zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora UZ z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, z dnia 10 lipca 2013 roku

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 38 Rektora UZ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne z dnia 9 kwietnia 2013 roku
     Do pobrania pdf PL Załącznik (Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych)

Dokumentacja kształcenia dot. studiów pierwszego i drugiego stopnia

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 47 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Zielonogórskim

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 436 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UZ

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 454 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w UZ

Dokumentacja kształcenia dot. studiów doktoranckich

Akty prawne dot. studiów doktoranckich

Dokumentacja kształcenia dot. studiów podyplomowych

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 67 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach kształcenia i odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych
     Do pobrania pdf PL Wzór umowy

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 63 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzonymi studiami podyplomowymi

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 100 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim

Sylabus

Do pobrania pdf PL Zarządzenie w sprawie oferty w językach

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie obowiązku przygotowania oferty dydaktycznej w języku obcym na potrzeby umów i programów międzynarodowych

Szablony opisu przedmiotu do Katalogów ECTS

Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim

Do pobrania pdf PL Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim

Liczebność grup

Do pobrania pdf PL Zarządzenie numer 57 w sprawie: ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-06-2015

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych

Specjalność na kierunku

Do pobrania pdf PL Uchwała nr 272 Senatu UZ z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 561 Senatu UZ z dn. 30.05.2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów

Do pobrania pdf PL Uchwała nr 561 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów

Liczba prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 128 Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela z dnia 19 listopada 2003r.

Limit prac dyplomowych w Systemie Plagiat.pl

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie limitu ilościowego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli w Systemie Plagiat pl. na Uniwersytecie Zielonogórskim

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 50 rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie rozliczenia studenta lub absolwenta z Uniwersytetem Zielonogórskim w związku z zakończeniem studiów

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5 czerwca 2012 r.- karta obiegowa

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5 czerwca 2012 r.- oświadczenie studenta

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zadań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26 Rektora UZ z dnia 16.04. 2012r. w sprawie zadań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26 Rektora UZ z dnia 16.04.2012r.: Harmonogram realizacji prac związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski