ostatnia aktualizacja: 21.11.2017, 9:01.

Wzory dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na Uniwersytecie Zielonogórskim

Do pobrania pdf PL Uchwała nr 236 Senatu UZ w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na Uniwersytecie Zielonogórskim z dnia: 29 stycznia 2014 roku

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 68 Rektora UZ zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora UZ z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, z dnia 10 lipca 2013 roku

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 38 Rektora UZ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne z dnia 9 kwietnia 2013 roku
     Do pobrania pdf PL Załącznik (Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych)

Dokumentacja kształcenia dot. studiów pierwszego i drugiego stopnia

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 47 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Zielonogórskim

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 436 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UZ

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 454 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w UZ

Dokumentacja kształcenia dot. studiów doktoranckich

Akty prawne dot. studiów doktoranckich

Dokumentacja kształcenia dot. studiów podyplomowych

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 455 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla studiów podyplomowych w UZ z dnia: 30-11-2011

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 79 Rektora UZ z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone przez Uniwersytet Zielonogórski usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach podyplomowych
     Do pobrania pdf PL Załącznik numer 1 (wzór umowy)

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 95 Rektora UZ z dnia 28 września 2013 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone przez Uniwersytet Zielonogórski usługi edukacyjne związane z prowadzonymi studiami podyplomowymi

Sylabus

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie obowiązku przygotowania oferty dydaktycznej w języku obcym na potrzeby umów i programów międzynarodowych

Szablony opisu przedmiotu do Katalogów ECTS

Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim

Do pobrania pdf PL Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim

Liczebność grup

Do pobrania pdf PL Zarządzenie numer 57 w sprawie: ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-06-2015

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych

Specjalność na kierunku

Do pobrania pdf PL Uchwała nr 272 Senatu UZ z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 561 Senatu UZ z dn. 30.05.2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów

Do pobrania pdf PL Uchwała nr 561 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów

Liczba prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela

Do pobrania pdf PL Uchwała numer 128 Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela z dnia 19 listopada 2003r.

Limit prac dyplomowych w Systemie Plagiat.pl

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie limitu ilościowego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli w Systemie Plagiat pl. na Uniwersytecie Zielonogórskim

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 50 rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie rozliczenia studenta lub absolwenta z Uniwersytetem Zielonogórskim w związku z zakończeniem studiów

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5 czerwca 2012 r.- karta obiegowa

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5 czerwca 2012 r.- oświadczenie studenta

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zadań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26 Rektora UZ z dnia 16.04. 2012r. w sprawie zadań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania pdf PL Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26 Rektora UZ z dnia 16.04.2012r.: Harmonogram realizacji prac związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania pdf PL Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski