Sekcja ds. Jakości Kształcenia

GRAŻYNA PILZ
email G.Pilz[malpa]adm.uz.zgora.pl minima kadrowe, księga dyplomów i albumy studentów
Telefon 68 328 31 98dyplomy i suplementy do dyplomów
adresPokój 114 obsługa dokumentacji UKA, KAUT
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski