Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 3173, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wykaz dokumentów dotyczących powołania


Procedura powoływania nowego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 1. Zgoda JM Rektora dla idei powołania nowego kierunku studiów.
 2. Złożenie kompletnego wniosku w Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia
  (poprzedzone przesłaniem elektronicznej wersji wniosku w celu sprawdzenia jego poprawności - co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Uczelnianej Rady ds. Kształcenia)
  wraz z:
  1. pismem przewodnim od Dziekana do Prorektora ds. Jakości Kształcenia;
  2. opinią Wydziałowej Rady ds. Kształcenia w sprawie programu studiów dla kierunku studiów;
  3. opinią Parlamentu Studenckiego.
  4. Opinia Uczelnianej Rady ds Kształcenia
  5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  6. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania:

Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów

Załączniki do wniosku o nadanie uprawnienia

Program studiów

Wzór wniosku o nadanie uprawnień - profil ogólnoakademicki

Wzór wniosku o nadanie uprawnień - profil praktyczny


Ministerialne akty prawne

Uczelniane akty prawne
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski