mgr Edyta Wysocka


Kierownik
email E.Wysocka[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 3276Fax68 328 3212
adresPokój 113Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

mgr Sylwia Jachacz


Zastępca kierownika
email S.Jachacz[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon68 328 7848Fax68 328 3212
adresPokój 113Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych

mgr AGNIESZKA BRZEZIŃSKA
email A.Brzezinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Artystyczny
Telefon 68 328 3274Wydział Nauk Biologicznych
adresPokój 111 Wydział Ekonomii i Zarządzania
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr inż. EWA ŁASIŃSKA
email E.Lasinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Telefon 68 328 3172 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
adresPokój 112 Wydział Fizyki i Astronomii

mgr EWA MASŁOWSKA
email E.Maslowska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Humanistyczny
Telefon 68 328 2928 Wydział Prawa i Administracji
adresPokój 114 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

mgr VIOLETTA RAŚ-RUDZIŃSKA
email V.Ras-Rudzinska[malpa]adm.uz.zgora.pl Wydział Mechniczny
Telefon 68 328 3201Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
adresPokój 111 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii


Sekcja ds. Organizacji Kształcenia

mgr RENATA KUBIAK
obsługa systemu POLON dot. kierunków, kadry i studentów
email R.Kubiak[malpa]adm.uz.zgora.pl Monitoring liczby studentów, program MOST i MOSTECH
Telefon 68 328 30 55Zestawienia GUS
adresPokój 110 Organizacja roku akademickiego

mgr WERONIKA WOJCIECHOWSKA
email W.Wojciechowska[malpa]adm.uz.zgora.pl Studia podyplomowe
Telefon 68 328 31 71Kursy dokształcające
adresPokój 110

mgr ANNA KUCZAKobsługa systemu POLON dot. kierunków, kadry i studentów
email A.Kuczak[malpa]adm.uz.zgora.pl programy rozliczeniowe i strona internetowa pionu
Telefon 68 328 30 55ewaluacja studiów podyplomowych
adresPokój 110 rejestr umów dot. kształcenia, zestawienia godzinowe

mgr inż. Alicja Orzeszkokoordynowanie spraw związanych z przedmiotami ogólnouczelnianymi
email A.Orzeszko[malpa]adm.uz.zgora.pl studia pomostowe i studia podyplomowe NBP
Telefon 68 328 47 83prowadzenie spraw finansowych Pionu
adresPokój 110Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski