Osoba odpowiedzialna: mgr Weronika Wojciechowska
telefon: 328 31 71, e-mail: W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl


Oferta kursów dokształcających

Adobe Acrobat KURS – AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019

Adobe Acrobat Szkolenie okresowe – AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019

Podanie na kurs dokształcający

Akty prawne

Dokumenty TYLKO dla kierowników kursów

Plan Kursu Dokształcającego

Adobe Acrobat   Plan kursu

Szablony opisu przedmiotu do Katalogów ECTS (sylabusy)

Do pobrania   Część II.A. Informacja o kursie dokształcającym

Do pobrania   Część II.B. Szablon opisu przedmiotu  

Karta zgłoszenia

Adobe Acrobat   Karta zgłoszenia

Adobe Acrobat   Załącznik do karty zgłoszenia - podgrupy kierunków studiów

Procedura powoływania kursu dokształcającego

Dokument PDF   Procedura powoływania

Wniosek o powołanie

Dokument PDF   Dokument DOC Formularz Wniosku o powołanie

Kosztorys kursu dokształcającego

Dokument PDF   Formularz Kosztorysu

Załącznik do kosztorysu

Dokument PDF   Formularz Załącznika do kosztorysu

Rozliczenie kursu dokształcającego

Dokument PDF   Formularz do Rozliczenia kursu

Miesięczne sprawozdanie z przepracowanych godzin

Adobe Acrobat Formularz sprawozdania

Karta pracownika - Zestawienie godzin dla pracownika w roku akademickim

Adobe Acrobat Karta pracownika

Wzory umów i rachunków: Akty Prawne na stronie UZ


Informacje

Rachunek Wzory podpisów na rachunku

Rachunek Wzory podpisów na umowie

W przypadku wprowadzenia zmian w załączniku do kosztorysu, umowy bądź rachunki będą przygotowane, po przesłaniu do Działu ds. Organizacji Kształcenia, aneksu do załącznika zaakceptowanego przez kierownika.

Przpominamy, iż zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami, art. 36 ust. 4) umowy pracowników z zewnątrz wraz z drukiem ZUA/ZZA i oświadczeniem (druki i oświadczenie do pobrania ze strony http://www.uz.zgora.pl/ap/) powinny być, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, przekazane do zarejestrowania.

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski