Podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub instytucie prowadzącym dany kierunek studiów.

Pełna oferta Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2018/2019 (uaktualniona 07.06.2018r.)
Do pobrania:oferty_sp_2018_2019

Uwaga! Bardzo ważne! Wszystkie studia podyplomowe (oprócz Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie) mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.

Nr kont bankowych: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie: BANK MILLENNIUM S.A. 06 1160 2202 0000 0003 3391 4854

Rok akademicki 2018/2019
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU
TWÓRCZE DZIAŁANIA ROZWOJOWE
propozycja
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO DROGOWE
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
TRANSPORT I SPEDYCJA
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ - PRAKTYCZNE ASPEKTY
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
studia podyplomowe...
SPOŁECZEŃSTWO W DOBIE INTERNETU RZECZY
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
studia podyplomowe...
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
ŻYWIENIE I DIETETYKA W SPORCIE
propozycja
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
EDUKATOR EKOLOGICZNY
NAUCZANIE BIOLOGII
propozycja
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Studia podyplomowe
TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWAŃ ADOLESCENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH
KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI I PLAN DALTOŃSKI
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA MEDYCZNEGO I BIOETYKI
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
PODYPLOMOWE STUDIA LEGISLACJI SAMORZĄDOWEJ
PRAWO ENERGETYCZNE
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MAŁŻEŃSKIE PROCESY KANONICZNE
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE
PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
STUDIA PODYPLOMOWE ENERGETYKA ODNAWIALNA
PODYPLOMOWE STUDIA MENADŻER USŁUG HOTELARSKICH
PODYPLOMOWE STUDIA MENADŻER USŁUG ZDROWOTNYCH W TURYSTYCE
PODYPLOMOWE STUDIA ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
PODYPLOMOWE STUDIA ENOLOGIA
MENADŻER W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ

Podanie na studia podyplomowe
Podanie na studia podyplomowe dofinansowywane z UE i EFS

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski