Podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub instytucie prowadzącym dany kierunek studiów.

Pełna oferta Studiów Podyplomowych 2017/2018 (uaktualniona 21.07.2017r.)
Do pobrania: oferty_sp_2017_2018

Uwaga! Bardzo ważne! Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

Rok akademicki 2017/2018
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
Obrazowanie w malarstwie i rysunku
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
TRANSPORT I SPEDYCJA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
ETYKA
COACHING TRANSFORMACYJNY
BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
studia podyplomowe...
SPOŁECZEŃSTWO W DOBIE INTERNETU RZECZY
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
studia podyplomowe...
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIEBIORCZOSC.pdf
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM I USŁUGOWYM
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM.pdf
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Studia podyplomowe
TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWAŃ ADOLESCENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH
KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE NAUCZANIE JEZYKA OBCEGO
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI I PLAN DALTOŃSKI
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZESPOŁEM ASPARGERA
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
PRAWO EUROPEJSKIE DLA PRAKTYKÓW
STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA MEDYCZNEGO I BIOETYKI
PODYPLOMOWE STUDIA PRZEKŁADU PRAWNICZEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
PODYPLOMOWE STUDIA LEGISLACJI SAMORZĄDOWEJ
PRAWO ENERGETYCZNE
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - w przygotowaniu...
Rok akademicki 2016/2017
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
Obrazowanie w malarstwie i rysunku
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING i OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
Strona domowa...
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Strona domowa...
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA LOGISTYKA
TRANSPORT I SPEDYCJA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
ETYKA
WIEDZA O KULTURZE
FILOLOGICZNA OBSŁUGA ADMINISTRACJI I BIZNESU
KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA
COACHING TRANSFORMACYJNY
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
studia podyplomowe...
SPOŁECZEŃSTWO W DOBIE INTERNETU RZECZY
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
studia podyplomowe...
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
Analiza danych – metody, narzędzia, praktyka
Strona domowa...
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIEBIORCZOSC.pdf
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM I USŁUGOWYM
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM.pdf
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Studia podyplomowe
TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWAŃ ADOLESCENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI I PLAN DALTOŃSKI
EDUKACJA SEKSUALNA. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA SENIORÓW
ASYSTENT RODZINY
LOGOPEDIA I JĘZYK MIGOWY
LOGOPEDIA
EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
WCZESNE NAUCZANIE JEZYKA OBCEGO
Stres, Wypalenie zawodowe, Mobbing – PROFILAKTYKA PATOLOGII ORGANIZACYJNYCH
COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
PRAWO EUROPEJSKIE DLA PRAKTYKÓW
STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA MEDYCZNEGO I BIOETYKI
PODYPLOMOWE STUDIA PRZEKŁADU PRAWNICZEGO
PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ, TRANSNARODOWEJ I MIĘDZYREGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
PODYPLOMOWE STUDIA LEGISLACJI SAMORZĄDOWEJ
PRAWO ENERGETYCZNE

Podanie na studia podyplomowe
Podanie na studia podyplomowe dofinansowywane z UE i EFS

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski