Rejestracja online na studia podyplomowe: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php


Pełna oferta Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2020/2021 (uaktualniona 27.11.2020r.)
Do pobrania:oferty_sp_2020_2021

Uwaga! Bardzo ważne! Wszystkie studia podyplomowe (oprócz Filii Uniwersytetu w Sulechowie) mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.

Nr kont bankowych: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie: BANK MILLENNIUM S.A. 06 1160 2202 0000 0003 3391 4854

 

Rok akademicki 2020/2021
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU
TWÓRCZE DZIAŁANIA ROZWOJOWE
FOTOGRAFIA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - propozycja
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I W PRODUKCJI
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ - PRAKTYCZNE ASPEKTY
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
TRANSPORT I SPEDYCJA
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - propozycja
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
studia podyplomowe...
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
NEUROLOGOPEDIA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Studia podyplomowe
TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
ARTETERAPIA JAKO FORMA WSPARCIA NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA - propozycja
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - propozycja
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
PRAWO ZATRUDNIENIA I PSYCHOLOGIA PRACY
PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE - propozycja
Filia w Sulechowie
PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ENERGETYKA ODNAWIALNA
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
ENOLOGIA
MENADŻER W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ --propozycjaWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski