Podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub instytucie prowadzącym dany kierunek studiów.

Pełna oferta Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2019/2020 (uaktualniona 04.02.2019r.)
Do pobrania:oferty_sp_2019_2020

Uwaga! Bardzo ważne! Wszystkie studia podyplomowe (oprócz Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie) mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.

Nr kont bankowych: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie: BANK MILLENNIUM S.A. 06 1160 2202 0000 0003 3391 4854

Rok akademicki 2019/2020
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU
TWÓRCZE DZIAŁANIA ROZWOJOWE
FOTOGRAFIA - propozycja
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I W PRODUKCJI
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ - PRAKTYCZNE ASPEKTY
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
TRANSPORT I SPEDYCJA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
studia podyplomowe...
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
NEUROLOGOPEDIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
ŻYWIENIE I DIETETYKA W SPORCIE
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Studia podyplomowe
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA, WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWAŃ ADOLESCENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
COACHING PSYCHOLOGICZNY W ŻYCIU I W BIZNESIE - propozycja
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
MAŁŻEŃSKIE PROCESY KANONICZNE
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO
PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE
MENADŻER W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ENOLOGIA
MENADŻER USŁUG HOTELARSKICH
MENADŻER USŁUG ZDROWOTNYCH W TURYSTYCE
ENERGETYKA ODNAWIALNA
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
Rok akademicki 2018/2019
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU
TWÓRCZE DZIAŁANIA ROZWOJOWE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO DROGOWE
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I W PRODUKCJI
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ - PRAKTYCZNE ASPEKTY
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
TRANSPORT I SPEDYCJA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
studia podyplomowe...
SPOŁECZEŃSTWO W DOBIE INTERNETU RZECZY
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
studia podyplomowe...
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
ŻYWIENIE I DIETETYKA W SPORCIE
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
NEUROLOGOPEDIA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
EDUKATOR EKOLOGICZNY
NAUCZANIE BIOLOGII
propozycja
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Studia podyplomowe
EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI I PLAN DALTOŃSKI
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWAŃ ADOLESCENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
MAŁŻEŃSKIE PROCESY KANONICZNE
PODYPLOMOWE STUDIA LEGISLACJI SAMORZĄDOWEJ
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO
PODYPLOMOWE STUDIA PRZEKŁADU PRAWNICZEGO
PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
PRAWO ENERGETYCZNE
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA MEDYCZNEGO I BIOETYKI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE
MENADŻER W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PODYPLOMOWE STUDIA ENOLOGIA
PODYPLOMOWE STUDIA MENADŻER USŁUG HOTELARSKICH
PODYPLOMOWE STUDIA MENADŻER USŁUG ZDROWOTNYCH W TURYSTYCE
PODYPLOMOWE STUDIA ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
STUDIA PODYPLOMOWE ENERGETYKA ODNAWIALNA

Podanie na studia podyplomowe

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski