Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wykaz dokumentów dotyczących powołania


Procedura powoływania studiów podyplomowych

 1. Złożenie kompletnego wniosku w Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia (poprzedzone przesłaniem elektronicznej wersji wniosku w celu sprawdzenia jego poprawności)
   Wykaz dokumentów dotyczących powołania studiów podyplomowych:
  • pismo przewodnie od Dziekana do Prorektora ds. Jakości Kształcenia;
  • uchwałę Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i uchwalenia programu kształcenia;
  • propozycję kandydata na kierownika studiów podyplomowych;
  • program kształcenia uchwalony zgodnie z wytycznymi Senatu UZ określonymi odrębną uchwałą;
  • szczegółowe warunki rekrutacji na studia;
  • warunki, jakie musi spełnić kandydat na studia podyplomowe;
  • sylwetkę absolwenta;
  • przewidywany termin rozpoczęcia zajęć;
  • imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji planu studiów;
  • kosztorys studiów, sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów;
  • przewidywaną liczbę słuchaczy lub limit przyjęć
 2. Opinia Komisji ds. Kształcenia
 3. Opinia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego –Uchwała Senatu

Formularze: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php?s=92
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski