Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wykaz dokumentów dotyczących powołania


Powołanie kierunku studiów trzeciego stopnia

 1. Zgoda JM Rektora dla idei powołania nowego kierunku studiów.
 2. Złożenie kompletnego wniosku w Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia (poprzedzone przesłaniem elektronicznej wersji wniosku w celu sprawdzenia jego poprawności)
   Wniosek zawiera:
  • pismo przewodnie od Dziekana do Prorektora ds. Jakości Kształcenia;
  • opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia kierunku studiów trzeciego stopnia;
  • opinię Rady Wydziału w sprawie kandydatury na stanowisko kierownika studiów doktoranckich;
  • określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej;
  • określenie efektów kształcenia
  • program studiów doktoranckich - z uwzględnieniem zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych;
  • określenie formy studiów doktoranckich;
  • określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
  • proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia;
  • proponowaną wysokość opłat w wypadku niestacjonarnych studiów doktoranckich;
 3. Opinia Komisji ds. Kształcenia
 4. Decyzja Rektora - Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jednostki organizacyjne posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

Ministerialne akty prawne

Uczelniane akty prawne
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski