Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wykaz dokumentów dotyczących powołania


Procedura powoływania nowego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

  1. Zgoda JM Rektora dla idei powołania nowego kierunku studiów.

  2. Złożenie kompletnego wniosku w Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia (poprzedzone przesłaniem elektronicznej wersji wniosku w celu sprawdzenia jego poprawności - co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji ds. kształcenia) wraz z:

    • pismem przewodnim od Dziekana do Prorektora ds. Jakości Kształcenia;

    • Uchwałą Rady Wydziału w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów;

    • opinią Parlamentu Studenckiego.

  3. Opinia Komisji ds. kształcenia

  4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania:

Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów

Załączniki do wniosku o nadanie uprawnienia

Program studiów

Wzór wniosku o nadanie uprawnień - profil ogólnoakademicki

Wzór wniosku o nadanie uprawnień - profil praktyczny


Ministerialne akty prawne

Uczelniane akty prawne
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski