Osoba odpowiedzialna: mgr Renata Kubiak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl

Akty prawne

Regulamin studiów doktoranckich (Załącznik nr 1 do uchwały nr 254 Senatu UZ z dnia 25 kwietnia 2018r.)

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Statut Koła Doktorantów

Ministerialne akty prawne

Do pobrania pdf PL Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Do pobrania pdf PL Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Do pobrania pdf PL Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Do pobrania pdf PL Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12.12.2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 roku w spraiwe warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski