Stypendia programu LLP/Erasmus

Słuchacze studiów doktoranckich mogą ubiegać sie o stypendia w ramach programu LLP/Erasmus.

Informacje ogólne o programie, zasady składania wniosków oraz wszelkie informacje dostępne na stronie Działu Współpracy z Zagranicą

Nadzór nad działalnością z ramienia Uczelni prowadzi:

Uczelniany koordynator Programu LLP/Erasmus
mgr Agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Licealna 9, pokój 106
tel.: (+48 68) 328 32 93
fax: (+48 68) 328 32 98
e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.plWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski