Osoba odpowiedzialna: mgr Renata Kubiak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.plProgram mobilności studentów (http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna)

Program MOST – wszystko o co chciałbyś zapytać

Elektroniczna rejestracja na program MOST (Strona https://most.uka.uw.edu.pl)

 1. Co to jest "MOST"?
 2. Uniwersytety uczestniczące w Programie
 3. Warunki uczestnictwa w Programie
 4. Terminarz
 5. Czynności umożliwiające wyjazd
 6. Program studiów
 7. Uwagi dla korzystających z MOSTU-u
 8. Zaliczenie semestru
 9. Wzory dokumentów
 10. Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 11. Informacje dotyczące zawkaterowania w domach studenckich

 12. Informacje dla studentek i studentów niepełnosprawnych
  Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów

 13. System mobilności studentów MOSTECH

 14. Media o programie MOST

 15. Koordynatorzy wydziałowi programu MOST


Zaliczenie semestru

Zaliczenie semestru przez studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan danego uniwersytetu.

Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym przez studenta uniwersytecie uwzględnia się w obliczaniu średniej w danym roku studiów oraz w średniej z całego toku studiów.

Na zakończenie studiów w, innej niż macierzysta, uczelni, student otrzymuje certyfikact poświadczający ukończenie Programu.

Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich

Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski