Osoba odpowiedzialna: mgr Renata Kubiak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.plProgram mobilności studentów (http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna)

Program MOST – wszystko o co chciałbyś zapytać

Elektroniczna rejestracja na program MOST (Strona https://most.uka.uw.edu.pl)

 1. Co to jest "MOST"?
 2. Uniwersytety uczestniczące w Programie
 3. Warunki uczestnictwa w Programie
 4. Terminarz
 5. Czynności umożliwiające wyjazd
 6. Program studiów
 7. Uwagi dla korzystających z MOSTU-u
 8. Zaliczenie semestru
 9. Wzory dokumentów
 10. Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 11. Informacje dotyczące zawkaterowania w domach studenckich

 12. Informacje dla studentek i studentów niepełnosprawnych
  Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów

 13. System mobilności studentów MOSTECH

 14. Media o programie MOST

 15. Koordynatorzy wydziałowi programu MOST


Czynności umożliwiające wyjazd

Osoby, które zostały zakwalifikowane do studiowania w innych uczelniach W ramach programu MOST, są zobowiązane do przygotowania porozumienia w sprawie programu zajęć i uzyskania akceptacji Dziekana Wydziału uczelni macierzystej oraz przyjmującej. Tworząc indywidualny program studiów, należy pamiętać, iż musi on zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS w semestrze. Dopuszcza się możliwość uczęszczania na zajęcia z różnych semestrów tego samego kierunku studiów, kierunków pokrewnych lub nawet wyboru jednego tylko przedmiotu poza uczelnią macierzystą. W ostatnim wypadku pozostałe przedmioty są zaliczane w uczelni macierzystej. Student nie może zmienić formy studiów w trakcie wymiany (ze stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie).
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski