Osoba odpowiedzialna: mgr Renata Kubiak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.plProgram mobilności studentów (http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna)

Program MOST – wszystko o co chciałbyś zapytać

Elektroniczna rejestracja na program MOST (Strona https://most.uka.uw.edu.pl)

 1. Co to jest "MOST"?
 2. Uniwersytety uczestniczące w Programie
 3. Warunki uczestnictwa w Programie
 4. Terminarz
 5. Czynności umożliwiające wyjazd
 6. Program studiów
 7. Uwagi dla korzystających z MOSTU-u
 8. Zaliczenie semestru
 9. Wzory dokumentów
 10. Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 11. Informacje dotyczące zawkaterowania w domach studenckich

 12. Informacje dla studentek i studentów niepełnosprawnych
  Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów

 13. System mobilności studentów MOSTECH

 14. Media o programie MOST

 15. Koordynatorzy wydziałowi programu MOST


Termiarz

Lista miejsc na kierunkach studiów oferowanych przez poszczególne Uczelnie W ramach Programu MOST w danym roku akademickim ogłaszana jest raz w roku (tabela nr 1) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (tabela nr 2).

Tabela nr 1: Ogłoszenie oferty w ramach Programu MOST (na semestr zimowy oraz letni kolejnego roku akademickiego)

Ogłoszenie ofertySkładanie wniosków uczestnictwa W Programie MOSTWyniki
15 kwietniado 15 maja 30 czerwca

Tabela nr 2: Aktualizacja oferty w ramach Programu MOST (na semestr letni bieżącego roku akademickiego)

Aktualizacja ofertySkładanie wniosków uczestnictwa w Programie MOSTWyniki
30 październikado 30 listopada30 grudnia

Rozpatrywaniem wniosków studentów zajmuje się Uniwersytecka Komisja Kształcenia w Poznaniu, której Biuro kojarzy wnioski z ofertą i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą oraz samego studenta.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski