Osoba odpowiedzialna: mgr Renata Kubiak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.plProgram mobilności studentów (http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna)

Program MOST – wszystko o co chciałbyś zapytać

Elektroniczna rejestracja na program MOST (https://irkmost.amu.edu.pl)

Zdalny obieg dokumentów rekrutacyjnych na UZ na rok akademicki 2020/2021

 1. Co to jest "MOST"?
 2. Uniwersytety uczestniczące w Programie
 3. Warunki uczestnictwa w Programie
 4. Terminarz
 5. Czynności umożliwiające wyjazd
 6. Program studiów
 7. Uwagi dla korzystających z MOSTU-u
 8. Zaliczenie semestru
 9. Wzory dokumentów
 10. Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 11. Informacje dotyczące zawkaterowania w domach studenckich

 12. Informacje dla studentek i studentów niepełnosprawnych
  Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów

 13. System mobilności studentów MOSTECH

 14. Media o programie MOST

 15. Koordynatorzy wydziałowi programu MOST


Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021

 1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 3. Wygeneruj wniosek.
 4. Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora UZ. e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl
 5. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem na podany wyżej adres mailowy.
 6. Uczelniany Koordynator UZ o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia.
 8. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UZ w wiadomości mailowej.
 9. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 10. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

Po zakwalifikowaniu się na program MOST student ma obowiązek podpisania porozumienia o programie zajęć.

W celu uzyskania pomocy w tworzeniu takiego porozumienia należy się kontaktowac z koordynatoami wydziałowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski