Osoba odpowiedzialna: mgr Renata Kubiak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.plProgram mobilności studentów (http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna)

Program MOST – wszystko o co chciałbyś zapytać

Elektroniczna rejestracja na program MOST (Strona https://most.uka.uw.edu.pl)

 1. Co to jest "MOST"?
 2. Uniwersytety uczestniczące w Programie
 3. Warunki uczestnictwa w Programie
 4. Terminarz
 5. Czynności umożliwiające wyjazd
 6. Program studiów
 7. Uwagi dla korzystających z MOSTU-u
 8. Zaliczenie semestru
 9. Wzory dokumentów
 10. Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 11. Informacje dotyczące zawkaterowania w domach studenckich

 12. Informacje dla studentek i studentów niepełnosprawnych
  Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów

 13. System mobilności studentów MOSTECH

 14. Media o programie MOST

 15. Koordynatorzy wydziałowi programu MOST


Wydziałowi koordynatorzy programu MOST

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNYmgr Joanna Legierska-Dutczak
tel. 3282242
email: joanna@art-geo.com
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAdr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
tel. 683282679, 683282575
email: M.Piontek@iis.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIAdr Zbigniew Binek
tel. 683282245 , 683282000
email: Z.Binek@wez.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIdr Lidia Najder-Kozdrowska
tel. 683282904
email: L.Kozdrowska@if.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNYdr Tadeusz Zuchewicz
tel.   683283154
email: T.Zuchewicz@ifg.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKIdr inż. Anna Pławiak-Mowna
tel. 683282708, 683282422
email: A.Mowna@issi.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIUdr Mateusz Rynkiewicz
tel. 683287835
email: M.Rynkiewicz@wlnz.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRIIdr hab. Bogdan Szal
tel. 683282870
email: B.Szal@wmie.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ MECHANICZNYdr inż. Dariusz Michalski
tel. 683282667
email: D.Michalski@ibem.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCHdr Beata Machnicka
tel. 683282725
email: b.machnicka@wnb.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGIIdr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
tel. 683283134
email: Z.Janiszewska-Niescioruk@wpps.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJIdr Agnieszka Kania
email: A.Kania@wpa.uz.zgora.plWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski