Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wybierz wydział:

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
I stopień
pedagogika I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 516
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
pedagogika specjalna I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 522
z dnia 25 listopada 2015r.
praca socjalna I stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 516
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
socjologia I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 516
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
II stopień
pedagogika II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 516
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
socjologia II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 516
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
praca socjalna II stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 540
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów jednolitych magisterskich
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
jednolite mgr
psychologia jedn. mgr
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 218
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
doktoranckie
pedagogika Zarządzenie nr 18 Rektora UZ z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w dyscyplinie
pedagogika
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
 
socjologia Zarządzenie nr 19 Rektora UZ z dnia 25 marca 2015 r.
w utworzenia studiów doktoranckich w dyscyplinie
socjologia
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

nazwa studiów podyplomowychuchwała Senatu UZefekty kształcenia
studia podyplomowe
Aktywizacja społeczna seniorów Uchwała nr 192
z dnia 23 października 2013 r.
Asystent rodziny Uchwała nr 364
z dnia 29 października 2014 r.
Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie Uchwała nr 191
z dnia 23 października 2013 r.
Kryminologia z elementami wiktymologii Uchwała nr 190
z dnia 23 października 2013 r.
Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński Uchwała nr 147
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Kwalifikacje pedagogiczne Uchwała nr 542
z dnia 30 maja 2012 r.
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza Uchwała nr 541
z dnia 30 maja 2012 r.
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna Uchwała nr 540
z dnia 30 maja 2012 r.
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Uchwała nr 539
z dnia 30 maja 2012 r.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika Uchwała nr 486
z dnia 24 czerwca 2015r.
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Uchwała nr 538
z dnia 30 maja 2012 r.
Terapia zaburzeń adolescentów i osób dorosłych Uchwała nr 537
z dnia 30 maja 2012 r.
Logopedia i terapia pedagogiczna Uchwała nr 536
z dnia 30 maja 2012r.
Uchwała nr 407
z dnia 28 stycznia 2015r.
Wczesne nauczanie języka obcego Uchwała nr 409
z dnia 28 stycznia 2015r
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Uchwała nr 408
z dnia 28 stycznia 2015r.
Logopedia Uchwała nr 406
z dnia 28 stycznia 2015r.
Logopedia i język migowy Uchwała nr 405
z dnia 28 stycznia 2015r.
Rewitalizacja w społecznościach lokalnych Uchwała nr 302
z dnia 28 maja 2014r.
Stres wypalenie zawodowe, mobing-profilaktyka patologii organizacyjnych Uchwała nr 487
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Coaching w życiu i biznesie Uchwała nr 513
z dnia 28 października 2015r.
Organizacja i zarządzanie oświatą Uchwała nr 514
z dnia 28 października 2015r.
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności Uchwała nr 554
z dnia 30 maja 2012 r.
Uchwała nr 523
z dnia 25 listopada 2015r.
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uchwała nr 545
z 27 stycznia 2016r.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski