Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wybierz wydział:

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
I stopień
administracja
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 72
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
II stopień
administracja
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 73
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów jednolitych magisterskich
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
jednolite mgr
prawo
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 74
z dnia 30 stycznia 2013 r.
prawo
(profil praktyczny)
Uchwała nr 216
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów podyplomowych
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

nazwa studiów podyplomowychuchwała Senatu UZefekty kształcenia
studia podyplomowe
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne Uchwała nr 453
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w UE Uchwała nr 452
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Postępowanie administracyjne Uchwała nr 452
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Podatki i postępowanie podatkowe Uchwała nr 450
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Podyplomowe studia przekładu prawniczego Uchwała nr 435
z dnia 25 marca 2015 r.
Prawo europejskie dla praktyków Uchwała nr 433
z dnia 25 marca 2015 r.
Kadry i płace w prawie i praktyce Uchwała nr 432
z dnia 25 marca 2015 r.
Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki Uchwała nr 434
z dnia 25 marca 2015 r.
Podyplomowe studia legislacji samorządowej Uchwała nr 573
z 25 maja 2016r.
Prawo energetyczne Uchwała nr 587
z dnia 29 czerwca 2016r.
Małżeńskie procesy kanoniczne Uchwała nr 217
z dnia 20 grudnia 2017r.
Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego Uchwała nr 249
z dnia 25 kwietnia 2018r.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski