Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wybierz wydział:

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
I stopień
fizyka techniczna
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
fizyka
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
astronomia
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 243
z dnia 28 lutego 2018 r.
inżynieria kosmiczna
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 253
z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 446
z dnia 29 kwietnia 2015r.
Uchwała nr 485
z dnia 24 czerwca 2015r.
fizyka medyczna
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 543
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
II stopień
fizyka
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
astronomia
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii

dyscyplinazarządzenie Rektora UZefekty kształcenia
III stopnia
fizyka Zarządzenie nr 45 Rektora UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich
fizyka
prowadzonychna Wydziale Fizyki i Astronomii
 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii

nazwa studiów podyplomowychuchwała Senatu UZefekty kształcenia
studia podyplomowe
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski