Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wybierz wydział:

Kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Fizyki i Astronomii

kierunekuchwała Senatu UZprogram studiówplan studiów
stacjonarne
plan studiów
niestacjonarne
efekty kształcenia
I stopień
fizyka techniczna

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012r.
fizyka

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012r.
Uchwała nr 420
z dnia 29 maja 2019r.
astronomia

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012r.
Uchwała nr 243
z dnia 28 lutego 2018r.
Uchwała nr 422
z dnia 29 maja 2019r.
inżynieria kosmiczna

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 253
z dnia 19 marca 2014r.
Uchwała nr 446
z dnia 29 kwietnia 2015r.
Uchwała nr 485
z dnia 24 czerwca 2015r.
fizyka medyczna

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 543
z dnia 27 stycznia 2016r.
Uchwała nr 423
z dnia 29 maja 2019r.

Kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Fizyki i Astronomii

kierunekuchwała Senatu UZprogram studiówplan studiów
stacjonarne
plan studiów
niestacjonarne
efekty kształcenia
II stopień
fizyka

II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 421
z dnia 29 maja 2019r.
astronomia

II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 510
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Studia doktoranckie
prowadzone na Wydziale Fizyki i Astronomii

dyscyplinazarządzenie Rektora UZefekty kształcenia
III stopnia
fizyka Zarządzenie nr 45 Rektora UZ z dnia 30 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich
fizyka
prowadzonena Wydziale Fizyki i Astronomii
 

Studia podyplomowe
prowadzone na Wydziale Fizyki i Astronomii

nazwa studiów podyplomowychuchwała Senatu UZefekty kształcenia
studia podyplomowe
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski