Osoba odpowiedzialna: mgr Anna Kuczak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl

Wybierz wydział:

Efekty kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
I stopień
ekonomia I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 508
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
zarządzanie I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 508
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
bezpieczeństwo narodowe I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 508
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
bezpieczeństwo narodowe I stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 560
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
logistyka I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 71
z dnia 30 stycznia 2013 r.
logistyka I stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 93
z dnia 19 kwietnia 2017r.

Efekty kształcenia dla kierunków studiów drugiego stopnia
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

kierunekuchwała Senatu UZefekty kształcenia
II stopień
ekonomia II stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 403
z dnia 28 stycznia 2015r.
zarządzanie II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 508
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
bezpieczeństwo narodowe II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 508
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
bezpieczeństwo narodowe II stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 561
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
logistyka II stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 224
z dnia 31 stycznia 2018r.

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

nazwa studiów podyplomowychuchwała Senatu UZefekty kształcenia
studia podyplomowe
Zarządzanie podmiotami leczniczymi - organizacja, finansowanie Uchwała nr 148
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Uchwała nr 548
z dnia 30 maja 2012 r.
Transport i spedycja Uchwała nr 589
z dnia 29 czerwca 2016r.
Logistyka Uchwała nr 588
z dnia 29 czerwca 2016r.
Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej – praktyczne aspekty Uchwała nr 227
z 31 stycznia 2018r.
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących Uchwała nr 245
z 28 lutego 2018r.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski